Ján Medvecký: Podania zakomponujte do vášho systému hry! |

Ján Medvecký: Podania zakomponujte do vášho systému hry!

Ján MedveckýAko tréner začínal v MKST Hubeného Bratislava, neskôr dlhšiu dobu pôsobil v Ivanke pri Dunaji. Odtiaľ smerovali jeho kroky do českého Hodonína. Dnes je Ján Medvecký tréner ŠKST Baník Havířov a asistent trénera pre celú ženskú zložku ČR (kadetky, juniorky, ženy).

Podanie a jeho príjem – úvodná 1. časť všeobecné základne poznatky

Stolným tenistom je dobre známe, že podaním a jeho príjmom sa začína každá jedna výmena. Preto podanie často hrá v zápasoch hlavnú úlohu a veľakrát rozhoduje o úspechu či neúspechu hráča.

Položme si najprv otázku. Kde robia hráči a tréneri hlavnú a zásadnú chybu pri tréningu podania?

Každý hráč má svoju techniku a tak isto zaužívaný svoj určitý systém hry. Veľké množstvo hráčov však dostatočne nevyužíva podanie vo svojej hre tak, ako by to bolo možné. Vo väčšine prípadov je síce dobré, že hráči sa z videa pokúšajú kopírovať podania lepších hráčov, ale to je práve ten omyl, pretože to im ešte nezaručí, že budú úspešní. Úspešnosť trénovaného podania väčšinou zaručí to, keď bude vyhovovať hráčovi do jeho systému hry, alebo bude do tohto systému zakomponované. Hráč preto musí trénovať podanie ako celok a vedieť ho zabudovať do systému hry.

Ako príklad si môžeme uviesť taktický variant krátkeho bekhendového bočného servisu do forhendu, ktorý je vo všeobecnosti veľmi účinná zbraň. V 90% prípadoch je možné povedať, že príjem tohto servisu bude vo všeobecnosti hraný flipom krížom do ¾ stola, resp. pokiaľ súper neprečíta rotáciu, tak príjem bude pinkom zahraný polovysoko do stredu stola, pričom oba varianty sú vhodné na jednoduchý a celkom ľahký prechod do útoku z forhendovej strany. Z tohto dôvodu je nevyhnutné trénovať podanie nielen samostatne, ale aj ako súčasť tréningu a následný príjem podania.

Na čo sa zamerať pri servise a príjme? A od čoho závisí ich kvalita?

Podanie a jeho kvalita je závislá od rotácie, umiestnenia podania, rýchlosti podania a výšky odskoku podania pri príjme, ale hlavné je podanie trénovať v podmienkach aspoň približne podobným zápasu. Pokiaľ hráč podáva na začiatku setu a naopak v koncovke setu, je bežné, že podanie neuskutoční v rovnakej kvalite. Preto je dôležité trénovať podanie pri tepovej frekvencii srdca zodpovedajúcej koncovke setu. Test kvality a presnosti podania: Môžete si vyskúšať, ako budete podávať, keď odohráte tri dlhšie výmeny alebo 3×15 loptičiek na zásobníku loptičiek a stúpne vám tepová frekvencia. Ak ste schopný vykonať podanie presne a kvalitne, potom máte podanie výborné.

Čo je dôležité sledovať pri vykonávaní podania?

Výšku odskoku podania ovplyvníme tak, že kontakt rakety s loptičku pri podaní bude v čo najnižšom možnom mieste. Ďalším dôležitým aspektom je schopnosť regulovať silu a švih predlaktia a rotačný impulz zápästia pri dotyku loptičky na rakete. Tým regulujeme rýchlosť a rotáciu podania. Sledovať treba ďalej bod dotyku loptičky so stolom na polovici stola podávajúceho hráča a bod dotyku loptičky so stolom na strane hráča, ktorý príjma. Ten má vplyv na dĺžku podania, teda na jeho umiestnenie na súperovej polovičke stolu.

Príjem podania je v poslednom čase alfa a omega celej hry. Pokiaľ by ste sa dostali do hry s hráčom prvej 50 na svete, váš pocit by bol jasný. Začať trénovať príjem a zlepšiť príjem podania.

Čo sa teda skrýva pod tajomstvom úspešného príjmu?

Každopádne je to schopnosť analyzovať protivníka, vedieť nájsť jeho slabé a silné stránky a následne zvoliť vhodný variant príjmu. Ďalšou dôležitou schopnosťou je vedieť prečítať, t.j. vidieť rotácie. Nemenej podstatnou je schopnosť anticipácie, teda vedieť predvídať, potom je možné aj protihráča prekvapiť. V neposlednom rade je dôležité byť o jeden krok dopredu a premýšľať už o ďalšom nasledujúcom údere.

Čo ovplyvňuje ešte príjem podania okrem vyššie spomínaných schopností?

Veľmi dôležitá je koncentrácia – sústredenie sa a následná rýchla reakcia. Tu robí veľa hráčov chybu, že pred podaním sú vzpriamení, potom idú do hráčskeho strehu a následne s časovým oneskorením na podanie reagujú. Pre kvalitu príjmu je veľmi dôležité zostať počas príjmu a to platí aj na čas celej nasledujúcej výmeny v strehu na pružných nohách a váhu mať na prednej časti chodidiel. Do podania vchádzame stále v zníženej polohe a v tejto polohe sa zasa vraciame do strehového postavenia, t.j. do ďalšieho úderu. Príjem negatívne ovplyvňujú záklony, naťahovanie sa za úderom, úklony do strán atď. Ďalšou chybou je príliš skorý príjem hlavne u rýchlych a bočných podaní a to hneď po odskoku. Ideálne je nechať loptičku vyskočiť do najvyššieho bodu a rozhodnúť o umiestnení podania. Na viac má loptička po odskoku najväčšiu rotáciu. Tento variant príjmu ale neplatí, pokiaľ napr. chceme zahrať po krátkom spodnom podaní naspäť rýchly krátky a hlavne nízky príjem, vtedy loptičku naopak odrazíme čím skôr po odskoku.

Záver a odporúčania…

Podania trénujte pred tréningom najlepšie denne 20 minút, ale len vtedy, keď ste plne koncentrovaní. Podania zakomponujte do vášho systému hry, aby vám vyhovovali. Otestujte kvalitu presnosti a istoty podaní, keď ste pod stresom alebo veľkou záťažou. Pri príjme podania sa snažte byť variabilní a venujte nácviku a zdokonaľovaniu servisu a príjmu dostatok času. Sledujte svoj príjem – aj pokazený príjem je pre vás informáciou o podaní súpera. Nenechajte sa odradiť od tréningu príjmu a podania v celku, vynahradí sa vám to stonásobne v zápasoch.

V ďalšej časti si rozoberieme rôzne druhy podaní, tipy, triky a podania niektorých popredných svetových hráčov (napr. podrobný rozbor otočeného podania Tima Bolla s obrázkami). Teším sa na stretnutie s vami.

S prianím pekných Vianočných sviatkov a do Nového roku 2015 všetko najlepšie Ján Medvecký.

Diskusia je uzavretá.