Talenty z Bratislavského kraja budú trénovať pod vedením skúsených trénerov |

Talenty z Bratislavského kraja budú trénovať pod vedením skúsených trénerov

O nefunkčnom systéme výchovy mládeže sa toho nahovorilo už veľa, žiaľ, riešení je zatiaľ pomenej. Hlavy dokopy dalo však dalo vedenie Krajského stolnotenisového zväzu v Bratislave a zdá sa, že prvé pozitíva sú na svete.

Už začiatkom roka 2017 sa talentovaní mladíci z Bratislavského kraja stretnú na prvom jednodňovom sústredení, kde budú trénovať pod vedením skúsených trénerov a ostrieľaných sparingpartnerov. Viac o Projekte regionálneho mládežníckeho výberu sa dočítate v rozhovore s Pavlom Alexym, predsedom Krajského stolnotenisového zväzu v Bratislave.

Od novej sezóny ste v Bratislavskom kraji spustili Projekt regionálneho mládežníckeho výberu. Kto stojí za vznikom tohto projektu, aké sú jeho hlavné ciele?

 – Nové vedenie bratislavského zväzu si vo svojom programe stanovilo ako jednu z priorít podporovať kluby z Bratislavského regiónu v tom, aby sa mládež z nášho regiónu dostala späť na úroveň slovenskej špičky. V minulosti bol pripravený mechanizmus podpory klubov pre vytvorenie širokej základne, ktorý bol úspešný. Ale v regióne cítime, že je potrebné zo širokej základne začať budovať špičku. To je základný cieľ. Chceli by sme ho dosiahnuť cez vytvorenie regionálneho výberu hráčov a systému, ktorý by klubom napomáhal pri ich výchove. A zvyšovať spoluprácu medzi klubmi.   

Stolný tenis a celkovo šport sa borí v posledných rokoch s problémom, že sa organizujú skôr nábory ako výbery. Ako to vyzeralo u vás? Bolo z čoho vyberať?

 – Mám veľmi dobrý pocit zo začiatkov spolupráce medzi klubmi v komisii mládeže. Diskusia je veľmi dobrá a spoločne pripravujeme niektoré aktivity, ktoré smerujú k stanoveným cieľom. To sa týka aj návrhu projektu regionálneho výberu. Tu sme sa rozhodli vyberať deti nielen na základe rebríčka, ale usporiadať výberový kemp. Všetky kluby dostali možnosť nominovať deti do veku 12 rokov na podujatie, ktorého cieľom bolo vybrať prvý výber pre sezónu 2016/17. Zapojili sa takmer všetky kluby a prihlásených bolo vyše 50 detí. Snažili sme sa pripraviť jednodňové podujatie tak, aby sme deti čo najlepšie vyhodnotili, ale aby sa aj zabavili. Všetky deti prišli veľmi motivované a snažili sa predviesť najlepšie výkony. A musím povedať, že všetci boli skutočne šikovní, vyberať bolo z čoho. A o to ťažší výber to bol.


Zrkadlom výkonnosti hráčov je spravidla rebríček, či úspešnosť v jednotlivých súťažiach. Na čo ste sa pri výbere sústreďovali, kto rozhodoval o tom, ktorí hráči budú nominovaní?

 – Nechceli sme urobiť tú tradičnú chybu a pozerať sa len na rebríček. V tomto projekte sa chceme sústrediť na deti, v ktorých uvidíme najvyššiu perspektívu z dlhodobého hľadiska. A keďže je to prvá sezóna, aj nám sa vopred ťažko odhadovala veková štruktúra výberu. Rozhodli sme sa preto posudzovať deti z rôznych hľadísk – okrem výsledkov aj fyzická pripravenosť (niektoré vybrané testy), pohyb pri stole, technická úroveň, ale tiež napríklad ich motivácia. Aby sme ich dobre po všetkých stránkach zhodnotili, výsledky vyšli z pozorovania a hodnotenia až 9 skúsených trénerov a hráčov. Myslím si, že sa nám spoločne podarilo pripraviť výborné podujatie, ktoré bolo novým zážitkom pre obidve strany. Výber vyšiel zo sumarizácie všetkých kritérii a hodnotení jednotlivých hodnotiteľov. Verím, že sme pre tento rok vybrali tých najpespektívnejších, plus náhradníkov. Ale program by mal byť otvorený mechanizmus, mená sa budú určite obmieňať a aj ďalší budú mať šancu sa zapojiť v budúcnosti. Pre tých, ktorým sa tento rok nepodarilo dostať, nech je to motivácia do ďalšieho roka. 

 

FOTOGALĚRIA Z VÝBEROVĚHO KEMPU

 

Máte pred sebou prvé sústredenie. Aké sú vaše očakávania ?

 – Naša túžba bola začať ešte v tomto kalendárnom roku, ale termínový kalendár je taký nabitý, že sme museli plány zmeniť. Prvé sústredenie bude teda jednodňové a bude sa konať 8. januára budúceho roku. Ciele pre prvé sústredenie sú nastoliť spoluprácu, vytvoriť spoločný tím a preveriť úroveň hráčov a hráčok pre správne pripravenie tréningových plánov pre ďalšie sústredenia. Tréning bude pod vedením skúsených bývalých hráčov Ľubky Gogovej (Mládkovej), Martina Greža a Braňa Kalužného, za účasti kvalitných sparingpartnerov z pezinského klubu, kde sa sústredenie uskutoční. Veríme, že na základe tohto dňa budeme vedieť dať odporúčania pre tréning v kluboch a pripraviť plány pre ďalšie sústredenia.

Koľko sústredení ešte plánujete, na čo sa v nich najviac zameriate?

 – Pôvodný plán bol pripraviť štyri dvojdňové sústredenia, ale už sme jednoducho nenašli potrebné termíny. Takto sme to museli rozmeniť na kombináciu jedno a dvojdňových sústredení, ale v sume sme na rovnakom počte dní. Každé sústredenie bude organizované iným klubom, ktorý súčasne poskytne potrebných sparingpartnerov. Sústredenia vyvrcholia spoločnou prípravou pred MSR mladších a najmladších žiakov. Tréningový program bude postupne pripravený a prispôsobovaný výkonnosti detí. Dôležité je, že výcvikové tábory prebehnú v úzkej spolupráci s klubmi, kde je stále najdôležitejšia časť výchovy detí.

A čo plány do budúcna? Plánujete tento projekt nejako rozvíjať, prípadne vymyslieť ešte niečo nové?

 – Určite chceme projekt do budúcnosti rozvíjať. Pre tento prvý ročník sme chceli nastaviť všetky princípy podľa najlepšieho vedomia. Na konci roka si však chceme sadnúť a zosumarizovať všetky poznatky, vrátane spätnej väzby klubov a rodičov. Následne chceme pripraviť projekt pre novú sezónu s dostatočným predstihom tak, aby sme mohli začať už letnou prípravou. Z hľadiska detí sme pre tento rok vyberali podľa najlepšej vôle, ale na konci sezóny by sme chceli prehodnotiť, či je potrebné posunúť vekové kategórie a, samozrejme, aj ako utvoriť výber pre ďalší rok. Naša vízia je, že my by sme mali podporovať prípravu v najmladších kategóriach a následne by mali byť najlepší podchytení v centralizovanom systéme prípravy mládeže, už pod vedením slovenského zväzu. Pokiaľ by z akýchkoľvek dôvodov takáto konštrukcia nebola možná, budeme sa o talentované deti starať aj v staršom veku ako najmladší resp. mladší žiaci. O tom je teraz ale predčasné hovoriť, v prvom rade je nevyhnutné naštartovať celý projekt, vyhodnotiť začiatky, korigovať nasledujúcu sezónu a systémom step by step postupne vytvoriť funkčný systém v kraji. Veríme, že sa nám to podarí. V každom prípade sme odhodlaní urobiť pre to maximum.

Paralelne s týmto projektom pripravujeme aj projekt na podporu klubom, ktoré s mládežou začínajú pracovať. To je ale projekt v úplných začiatkoch zatiaľ v rovine hľadania optimálnej schémy a uvidíme, v akom formáte a v akom časovom horizonte sa nám podarí aj túto aktivitu rozbehnúť.

Pridať komentár