Iniciatíva tímu A. Hajduka: „Len zmena vráti stolný tenis na cestu úspechu” |

Iniciatíva tímu A. Hajduka: „Len zmena vráti stolný tenis na cestu úspechu”

Programový dokument kandidáta na predsedu JUDr. Antona Hajduka podporovaný ním navrhnutými kandidátmi na členov VV SSTZ.

 

1.Financie

– zverejníme kompletný rozpočet na stránke SSTZ (všetky príjmy a výdavky položkovite)

– zverejníme vyúčtovanie akcií organizovaných SSTZ

– získame hlavného sponzora SSTZ a sponzora Extraligy, (aj ďalších sponzorov na jednotlivé podujatia)

– poskytneme priame dotácie na činnosť krajských stolnotenisových zväzov na základe počtu registrovaných hráčov

– zvýšime podiel z registračných poplatkov regiónom o 100%

– zavedieme verejnú evidenciu majetku SSTZ a transparentný vysúťažený nákup stolnotenisových potrieb

– zavedieme možnosť klubov uchádzať sa o organizáciu sústredení a medzinárodných turnajov

 

2. Reprezentácia

– celoročná centralizovaná príprava reprezentantov mužov a žien s pravidelnými sústredeniami s centrom v STH v  Rači v súlade s plánom komplexnej prípravy reprezentantov,

– obnovíme medzinárodnú spoluprácu s kvalitnými reprezentačnými tímami z regiónu

– zavedieme písomné dohody s reprezentantmi so zameraním na vzájomné práva a povinnosti, zmluvu s reprezentačným trénerom

– povinná účasť na určených medzinárodných turnajoch a Majstrovstvách Slovenska

– pravidelné kontrolné turnaje širšieho kádra reprezentácie a najlepších juniorov a hráčov U21 minimálne dvakrát ročne.

 

3. Talentovaná mládež

– príprava v kluboch – zachováme podporu klubov podľa modelu, ktorý je doposiaľ, s potrebnou úpravou vzhľadom na nový systém prípravy mládeže

– príprava v regionálnom centre à centrum bude musieť spĺňať vopred zadefinované podmienky

– zriadime reprezentačné centrum mládeže – centrum musí spĺňať podmienky potrebné pre komplexnú starostlivosť o vrcholového športovca vrátane jeho školských a voľnočasových aktivít

– čím vyšší stupeň prípravy tým väčšia podpora, ale aj adresnosť a kontrola použitých prostriedkov

– do procesu prípravy od regionálnych centier budú vo veľkej miere zapájaní aj reprezentační tréneri mládeže,

 

4. Trénersko-metodická zložka

– cez spoluprácu reprezentační tréneri – regióny, kluby zabezpečíme prenos modernej metodológie a informácii

– budeme pravidelne zverejňovať metodické listy a preklady odborných článkov a zriadime centrálnu databázu informácií (publikácie, videá, atď.)

– financovanie metodických výcvikových táborov po krajoch so zameraním na NMŽ a MŽ

– podporíme vytvorenie asociácie trénerov za presadzovania ich práv, ale aj zvyšovania úrovne

 

5. Rozhodcovská zložka a legislatíva

– pripravíme databázu informácií (aktuálna metodika) pre rozhodcov

– prepracujeme smernicu o financovaní rozhodcov

– zvýšime informovanosť členov o novej športovej legislatíve, budeme organizovať semináre

– vypracujeme vzorové dokumenty pre kluby a zväzy v súlade s novou legislatívou,

– legislatívne dopracujeme všetky stolnotenisové predpisy, vrátane stanov

– vytvoríme právny rámec športových klubov a zväzov v súvislosti so zákonom o športe,

– budeme monitorovať výzvy na predkladanie projektov pre kluby a zväzy a oznamovať príležitosti členom.

 

6. Investície

– z dotácie uznanému športu použijeme na podporu výstavby nových nízkonákladových stolnotenisových hál po celom Slovensku

– skvalitníme ubytovanie v hale v Rači.

 

7. Popularizácia, masový rozvoj, školský šport

 – finančne podporíme zvyšovanie masovej mládežníckej základne v regiónoch

– podpora klubom a oblastným, resp. krajským zväzom pri vydávaní publikácii na popularizáciu stolného tenisu

– podporíme vytvorenie dlhodobých medziškolských súťaži družstiev /základné a stredné školy/

– finančne podporíme projekty klubov na organizovanie náborových podujatí /exhibície, iné akcie/ na jednotlivých školách.

 

8. Komunikácia

– dostaneme stolný tenis späť do televízie

– vylepšíme komunikáciu cez stránku SSTZ (informácie, články, rozhovory, informácie z VV s vysvetleniami, atď.)

– nadviazať spoluprácu s médiami, prioritne weby…

1 Comment Already!

  1. petr hlošek píše:

    na zasedani extraligovych klubu byl pan hajduch celou dobu ticho a dokonce odesel v prubehu jednani.nevim ci clobek ,ktery chce ovladnout sstz nam nemel co rict a cekal jsem z jeho strany vesti zajem ..to je jen muj poznatek a osobni nazor.

Pridať komentár