Iniciatíva za zmenu – vráťme budúcnosť stolnému tenisu |

Iniciatíva za zmenu – vráťme budúcnosť stolnému tenisu

Pozreli sme sa na vyúčtovania dotácií na stránke Ministerstva školstva. Keďže bez dostatku financií sa nám talenty stratia a mládež nebude napredovať, pozreli sme sa, ako sa na to pozerá súčasné vedenie. Najmä, ako sa nárast dotácií v posledných štyroch rokoch prejavil v náraste výdavkov na prípravu mládeže (náklady súvisiace s UTM, CTM, výcvikovými tábormi, kontrolnými turnajmi mládežníckych reprezentácií a miezd repre trénerov mládeže).

Poznanie prvé – nárast dotácie od štátu (v grafe dotácie očistené o jednorazové cielené príspevky – napr. investičné akcie alebo na organizáciu MEJ v Bratislave) sa na výdavkoch na prípravu mládeže vôbec neprejavil.

Poznanie druhé – síce nám narástol počet výcvikových táborov, ale na úkor financií pre kluby na prácu s talentovanou mládežou.

AUTOR: TÍM OKOLO ANTONA HAJDUKA

Pridať komentár