Iniciatíva za zmenu – vráťme budúcnosť stolnému tenisu |

Iniciatíva za zmenu – vráťme budúcnosť stolnému tenisu

Stolnotenisová verejnosť už dlhodobo vyjadruje nespokojnosť so súčasným stavom. Vedenie SSTZ je neprofesionálne a bez koncepcie. Rovnakú situáciu vidíme v mnohých odvetviach slovenského športu.

Najviac sú medializované príklady z hokeja a lyžovania, kde sa úspešní profesionáli s medzinárodnými skúsenosťmi snažia zmeniť dlhoročné štruktúry. Sledujeme, ako sme v hokeji nevyužili minulé úspechy a nepracovali na budúcich generáciách, čo sa nám začína vracať. V lyžovaní najúspešnejší reprezentanti otvorene bojujú proti neprehľadnému využívaniu financií a chýbajúcej podpore reprezentácie zväzom. Pripomína Vám to niečo ? A určite to nie je len v týchto medializovaných prípadoch. Iba tie športy, ktoré boli schopné prijať moderné a profesionálne metódy rozvoja, sú úspešné. Toto by sme radi dosiahli aj v stolnom tenise. Zostali sme v minulosti. Svet nám uteká.

Ako hlavný dôvod vidíme chýbajúcu víziu vedenia zväzu. Bez nej je ťažké zrealizovať akúkoľvek aktivitu a napredovať. Pre ilustráciu len zopár príkladov:

– VV SSTZ sa v roku 2008 zaoberal ustanovením profesionálnych reprezentačných trénerov dospelých, v roku 2009 dokonca hovoril o asistentoch trénerov; dôvodom nezrealizovania bol údajný nedostatok financií; od tohto obdobia sa dotácia z Ministerstva školstva zdvjonásobila, my sme však žiadnu profesionalizáciu nezrealizovali a sme jediné reprezentačné družstvo v regióne pôsobiace v takmer amatérskych podmienkach (bez trénerov na turnaje World Tour, bez profesionálnych tímov na podujatia najvyššieho rangu, bez dlhodobej profesionálnej prípravy reprezentácie)

– uvedený nárast financií sa nijako neprejavil na zvýšení kvality mládežníckeho stolného tenisu, ktorý je budúcnosťou našej reprezentácie – z deviatich kadetov, ktorí boli v svetovom rebríčku v roku 2009, je dnes len jeden !!!

Táto situácia nás presvedčila, že je potrebné prísť s iniciatívou pre zmenu a novou víziou. Naša vízia je založená na efektívnom a transparentnom financovaní, profesionálnom a systematickom riadení a spolupráci. Zobrazená je na priloženom obrázku. Ak chceme úspešnú budúcnosť, potrebujeme obrovskú zmenu. V nasledujúcich dňoch vám ju predstavíme.

 

NÁŠ TÍM

JUDr. Anton Hajduk

60 rokov

MŠK VSTK Vranov nad Topľou

– aktívny hráč III. ligy

– rozhodca licencie B

– kouč extraligového družstva

– člen výboru MŠK VSTK

– predseda VsSTZ 2006 – 2007; 2015 – 2017

– člen výkonného výboru SSTZ 2006 – 2007

– predseda DK SSTZ 2016 – 2017

Výhodou mojej kandidatúry je fakt, že rozumiem manažérskej práci, nakoľko vo svojej práci spolupracujem s podnikateľmi a manažérmi významných podnikov. V klube sa nám vďaka tomu podarilo vytvoriť úspešné extraligové družstvo, aj podmienky pre prácu s mládežou. Zároveň som stále aktívnym hráčom v nižších regionálnych súťažiach a koučujem extraligové mužstvo, a tak sa rozumiem aj hre za stolom. Moje civilné povolanie mi otvára mnoho dverí. Doterajšie skúsenosti z riadenia tohto športu na rôznych úrovniach určite dokážem zúročiť aj na stupni najvyššom.

Jaromír Truksa

45 rokov

MSK Malacky

– dlhoročný reprezentant Slovenska

– hráč 1.rakúskej ligy za Neudorf

o reprezentačný tréner SR mužov a mužov do 21 rokov

– predseda klubu MSK Malacky

Na Slovensko som prišiel v roku 1992 z Moravy odkiaľ pochádzam. Pri rozpade ČSFR som si zvolil slovenské občianstvo. Bol som jednotkou slovenskej reprezentácie, vo svetovom rebríčku dlhodobo do 100. miesta, najlepšie 68. S Valentínou Popovou som získal bronz v mixe na ME v Birminghame 1994.

Ako tréner som bol reprezentačným trénerom kadetskej aj juniorskej kategórie. V roku 2016 som sa vrátil k reprezentácii ako tréner do 21 rokov aj mužov. Za krátku dobu sa nám podarilo niekoľko úspechov :

– na ME do 21 v Soči som pomohol Sašovi Valúchovi k zisku zlatej medaile vo štvorhre

– s mužmi sme postúpili v kvalifikácii ME cez Anglicko medzi 16 tímov Európy a budeme bojovať ďalej

– na MS 2017 v Dusseldorfe sme spolu s Ľubom Pištejom bojovali o najlepšiu osmičku sveta, ja samozrejme na lavičke.

Preferujem strediská, alebo centrá, kde budú spolu trénovať tí najlepší. Bez kvalitnej konkurencie to nejde. Už necelé dva roky to s malou skupinou skúšame a sú vidieť výsledky – Novota, Kalužný, Brat, spolu s nami Pištej, Šereda. Ak by bolo takých hráčov viacero v jednom stredisku, som presvedčený o tom, že pod vedením kvalitných trénerov budú napredovať a tým aj slovenský stolný tenis.

JUDr. Daniel Fink

39 rokov

ŠKST Humenné

– aktívny hráč stolného tenisu (ŠKST Humenné, v súčasnosti 2. liga)

– pôsobí v ŠKST Humenné ako tréner mládeže (nová licencia B)

– rozhodca licencie C

– člen VV VsSTZ

– člen Legislatívnej komisie SSTZ

V stolnom tenise som aktívny už 33 rokov (po celý čas v klube ŠKST Humenné), prešiel som všetkými štruktúrami, od žiackych súťaží postupne ako hráč až k 1.lige a neskôr k trénerskej a funkcionárskej činnosti. Mám skúsenosti s prácou s mládežou v klube, ako aj s prácou v regionálnych štruktúrach. Ako právnik som poskytoval a poskytujem športovým klubom v rôznych odvetviach /stolný tenis, futbal, hokej/ práv ny servis v nových legislatívnych podmienkach dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia športového práva. Mám skúsenosti a vzdelanie v oblasti lektorskej činnosti, čo môžem využiť pri rôznych seminároch a prednáškach členom stolnotenisového hnutia najmä v oblasti legislatívy. Som hrdý na našu činnosť v klube v oblasti popularizácie stolného tenisu v regióne, ktorú chcem využiť na aj celoslovenskej úrovni.

Ing. Roman Grigel

53 rokov

ŠK ŠOG Nitra

– Predseda stolnotenisového oddielu ŠK ŠOG Nitra 2008-2017

– Hlavný tréner COP Nitra st. tenis 2010-2012

– Reprezentačný tréner kadetov 2010

– Repezentačný tréner juniorov 2016-20017

Ako stolnotenisový tréner už niekoľko rokov vedem mládež v Nitre a reprezentačné družstvá mládeže. Ako reprezentačný tréner som priviedol v roku 2016 družstvo juniorov k 7.miestu na MEJ, čím sa po dlhých rokoch Slovensko priblížilo k medaile. Moje manažérske schopnosti z profesionálneho života som využil pri budovaní systému pre výchovu mládežníckeho centra v Nitre. Tieto by som chcel venovať vybudovaniu celoslovenského systému výchovy mladých stolných tenistov. Systém by mal byť založený na spolupráci klubov, regiónov a reprezentačného centra s komplexnou starostlivosťou.

Stanislav Sládkovič

44 rokov

OŠK Križovany

– aktívny hráč, rozhodca a funkcionár

– prededa VV KSTZ Trnava

– medzinárodný rozhodca IU

Štyri roky som pracoval ako hospodár VV KSTZ Trnava, momentálne pôsobím tri roky ako predseda VV KSTZ Trnava. Taktiež štyri roky pracujem v rozhodcovskej komisii SSTZ a som členom legislatívnej komisie SSTZ. Som držiteľom medzinárodnej rozhodcovskej licencie IU. Pravidelne sa zúčastňujem domácich i medzinárodných stretnutí i turnajov usporiadaných SSTZ i ITTF.

Svoje bohaté stolnotenisové skúsenosti z riadenia klubu, regiónu aj rozhodcovskej činnosti chcem využiť pri zvyšovaní úrovne rozhodcov na Slovensku, ako aj zvyšovaní ich postavenia a ohodnotenia.

Bc. Oliver Kovács

28 rokov

MŠK Žiar nad Hronom

– aktivny hrac ST ( v sucasnosti 2.liga)

– clen VV KSTZ Banska Bystrica

– ‎rozhodca licencie B

– trener I. kvalifikacneho stupna

So stolným tenisom som začal ako 14 ročný pod vedením otca v klube SOUŽ Zvolen, kde sa mi po trénerskej stránke začal venovať Ján Sarvaš a neskôr s narastajúcou výkonnosťou aj ďalší hráči. Postupom času som sa začal zaujímať aj o organizačnú problematiku v stolnom tenise. V tejto oblasti ma začal zaškoľovať vtedajší vedúci klubu pán Eugen Kubiš. Už od 18 rokov som sa stal až do odchodu z materského klubu vedúcim „A“ družstva a hospodárom klubu. V tomto období som sa začal podrobnejšie zaujímať aj o pravidlá, súťažný, prestupový poriadok a pod., čo som nakoniec potvrdil ziskom prvej rozhodcovskej licencie v roku 2008. Moje vedomosti a záujem o túto oblasť si postupne všimli hráči a vedúci klubov v našom kraji, čo nakoniec vyústilo do navrhnutia mojej osoby do VV KSTZ Banská Bystrica zo strany delegátov Krajskej konferencie. Pôvodný návrh bol, aby som sa stal predsedom. Tento post som sa však po diskusii rozhodol sebareflexívne prenechať skúsenejšiemu, dovtedajšiemu členovi VV KSTZ Banská Bystrica Ing. Jozefovi Barniakovi a prijal som kandidatúru a bol som zvolený za člena do VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s ObSTZ. Tento rok som bol konferenciou opäť zvolený na ďalšie funkčné obdobie, čo považujem za pozitívne hodnotenie mojej práce.

Svoj aktívny záujem o fungovanie a zlepšovanie vecí by som rád využil aj v prospech zmien v slovenskom stolnom tenise.

Branislav Kalužný

44 rokov

ŠKST Feromax Bratislava

– 20 rokov v popredných ligových súťažiach v zahraničí

– v súčasnosti hráč extraligy za Feromax Bratislava

– ako tréner, rodič a manažér 17 rokov aktívny v mládežníckm stolnom tenise

V slovenskom stolnom tenise sa pohybujem už 37 rokov. Táto vášeň ma postupne priviedla až na medzinárodnú úroveň, ako hráč a hrajúci tréner som pôsobil v Rakúsku, Francúzsku, Českej republike. Pri spolupráci v minulosti som mal možnosť zažiť fungovanie špičkovej starostlivosti o mladé talenty v Rakúsku Nemecku, ale aj prácu s talentmi na regionálnej a oblastnej úrovni vo Francúzsku. Vždy ma zaujímala organizácia a manažovanie týchto procesov. V súčasnosti tieto skúsenosti využívam pri organizácii a vedení projektu bratislavského regionálneho výberu mládeže. Vo svojej profesnej kariére už dlhé roky pôsobím na manažérskych pozíciach vo významných energetických spoločnostiach, najskôr na národnej a neskôr nadnárodnej úrovni. Moje manažérske schopnosti a znalosti v oblasti ekonomiky by som rád využil najprv pri nastavení efektívneho plánovania a vynakladania financií, ktoré sú nevyhnutným základom. Následne budem môcť využiť kontakty pre zháňanie ďalších zdrojov financovania. Viem, že bez vyššieho prísunu financií nie je možné vytvoriť silné regióny a podporiť aktivitu klubov. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že budem prísľubom transparentnosti v oblasti financií.

Bc. Ľubomír Pištej

33 rokov

SPG Linz

– reprezentant SR mužov

– profesionálny stolný tenista so skúsenosťami z najvyšších súťaží vo viacerých krajinách

– ukončené bakalárske štúdium FTVŠ – trénerstvo

K stolnému tenisu ma v detskom veku priviedol otec, tiež aktívny stolný tenista. Už za mladi som sa zaradil do slovenskej špičky a od 13 rokov som vyrastal v stolnotenisovom centre v Bratislave, ktoré vtedy ešte existovalo. Postupne som sa zlepšil na medzinárodnú úroveň a získal prvé medaily na majstrovstvách Európy. Počas následnej reprezentačnej kariéry sa mi podarilo získať striebro na ME dospelých v mixe s Barborou Balážovou. Životný úspech sa mi podaril tento mesiac osemfinálovou účasťou na MS v Nemecku.

Už mladi som mal možnosť skúsiť fungovanie skutočne profesionálneho stolného tenisu, kde mojim prvým zahraničným angažmán bol belgický Royal Villette Charleroi, vtedy víťaz Ligy majstrov. Vďaka pôsobeniu v ďalších kluboch som mal možnosť spoznať fungovanie stolného tenisu v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Českej republika a Rakúsku. Rád by som tieto skúsenosti priniesol na Slovensko a pomohol slovenskému stolnému tenisu znova získať bývalé postavenie. Ako zástupca hráčov by som sa zaujímal o všetky otázky týkajúce sa práv hráčov a nastolil intenzívnu spoluprácu s VV SSTZ, kde všetky takéto predpisy by boli vopred konzultované s organizáciou hráčov.

 

AUTOR: TÍM OKOLO ANTONA HAJDUKA

Pridať komentár