Po tesnom súboji ostáva predsedom SSTZ Zdenko Kríž |

Po tesnom súboji ostáva predsedom SSTZ Zdenko Kríž

FOTO: SSTZ

V piatok 16. júna rozhodlo 54 delegátov o ďalšom smerovaní slovenského stolného tenisu. Na Konferencii Slovenského stolnotenisového zväzu si zvolili predsedu a členov Výkonného výboru na ďalšie štyri roky.

 V tesnom súboji sa staronovým predsedom stal Zdenko Kríž, ktorý dostal presnú nadpolovičnú väčšinu hlasov – 28. Jeho vyzývateľ Anton Hajduk získal 25 hlasov. Zdenko Kríž tak bude pokračovať vo svojej funkcii, v ktorej pôsobí už od roku 1983 (s výnimkou rokov 1986-1990, keď bol predsedom československého zväzu stolného tenisu).

FOTOGALÉRIA KONFERENCIE SSTZ

Do Výkonného výboru sa dostalo viacero nových tvárí. Na poste šéfa Komisie športovej reprezentácie vystriedal Jaromír Truksa Milana Grmana, Komisiu mládeže bude po novom viesť namiesto Pavla Alexyho Roman Grigel. Zástupcom hráčov sa stal Ľubomír Pištej, do VV sa premiérovo dostal aj Daniel Fink či Branislav Kalužný.

Vo výbore ostávajú podobne ako v predošlom období Róbert Čelko, ktorý v tesnom súboji porazil v boji o post ŠTK Olivera Kovácsa 28:26, ale aj Marta Brúderová či Ján Vaniak.

Predsedom disciplinárnej komisie bude i naďalej Zoltán Gallo.

 

PhDr. Zdenko Kríž – predseda SSTZ

Jaromír Truksa – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu športovej reprezentácie

Ing. Róbert Čelko – člen  VV SSTZ zodpovedný za športovo- technickú komisiu

Ing. Roman Grigel – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu mládeže

Dr. Ján Vaniak – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozhodcov

RNDr. Marta Brúderová – člen VV SSTZ zodpovedný za trénersko – metodickú komisiu a vzdelávanie

JUDr. Daniel Fink – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu, školský šport

Bc. Ľubomír Pištej – člen VV SSTZ zástupca športovcov

Branislav Kalužný – člen VV SSTZ  zodpovedný  za ekonomické otázky a marketing

 

JUDr. Zoltán Gallo – predseda disciplinárnej komisie

Pridať komentár