Pozrite si ďalší graf! |

Pozrite si ďalší graf!

Ešte jedno poznanie k grafom (analýze) vyúčtovania dotácií zverejneným v obrázku.

Poznanie tretie – aspoň jedna položka prípravy mládeže vo využití dotácií sa zvýšila, po príchode Milana Grmana do VV. Viď graf nižšie; kým klubom sa financie znížili, náklady na kontrolné turnaje a výcvikové tábory v Topoľčanoch rástli…

AUTOR: TÍM OKOLO ANTONA HAJDUKA

Pridať komentár