Vznikla Asociácia hráčov stolného tenisu |

Vznikla Asociácia hráčov stolného tenisu

Rád by som oznámil všetkým hráčom stolného tenisu, že bola založená Asociácia hráčov stolného tenisu (AHST). Asociácia je v zmysle Zákona o športe záujmovou organizáciou hráčov stolného tenisu. Jej cieľom je zastupovať záujmy hráčov v styku s klubmi, SSTZ a inými združeniami, ako aj zvyšovať právne povedomie a odbornú úroveň členov. Asociácia chce byť partnerom orgánom SSTZ v procese prijímania športových predpisov a politík (napr. prestupová, registračná, atď.). AHST má záujem zastupovať profesionálnych aj amatérskych stolných tenistov.
Požiadali sme o začlenenie do SSTZ, čo očakávame na najbližšom rokovaní VV SSTZ. V dohľadnej dobe tiež očakávame zvolenie orgánov AHST.
V prílohe uvádzame plné znenie stanov asociácie a vzor prihlášky. Záujemcovia o členstvo (hráči od 15 rokov) môžu poslať vyplnenú prihlášku na adresu asociácie.
Súčasne oznamujem e-mailovú adresu asociácie pre akékoľvek otázky a pripomienky pingpong.ahst@yahoo.com.
Branislav Kalužný, prezident AHST

3 komentáre Already!

 1. Ján Vajda píše:

  Chcel by som opýtať,že chcem ísť do novej stolnotenisovej kluby,ktoré je najlepšie?Rád hrám stolný tennis,ale chcem ísť do professionálnej stolnotenisovú klubu,ako to môžem?

 2. Vlado Rezetka píše:

  Pán Vajda,

  Aj múdry schybí /alebo čo dokáže ulica?/.

 3. Brano Kaluzny píše:

  Pán Vajda,

  s veľkou pravdepodobnosťou v okolí Vášho bydliska pôsobia stolnotenisové kluby. Závisí od toho, čo máte pod pojmom profesionálny klub na mysli, tento pojem si ľudia zvyčajne vykladajú rôzne. Ak uvediete, kde pôsobíte, určite Vám ľudia poradia možné kluby rôznej úrovne

  Pekný deň

  BK

Pridať komentár